Όροι χρήσης

Η χρήση της photomurals4you.com προυποθέτει την απόλυτη συναίνεση και πλήρη αποδοχή των νομικών όρων χρήσης της ιστοσελίδας. Η photomurals4you.com μπορεί να αναθεωρήσει και να τροποποιήσει τους όρους χρήσης περιοδικά με διακριτική ευχέρεια. Ωστόσο αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει για σχετικές τροποποιήσεις μέσα από την σελίδα της χωρίς όμως να αφορούν τις παραγγελίες που έχουν ήδη δρομολογηθεί. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν συμφωνείτε με τους όρους και την πολιτική μας περί χρήσης παρακαλούμε να μην κάνετε χρήση της ιστοσελίδας. Η χρήσης της προυποθέτει την πλήρη αποδοχή των όρων χρήσης.

Αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της photomurals4you.com όλα τα αρχικά προιόντα, τα περιεχόμενα, τα κείμενα, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, ήχοι, οπτικές διασυνδέσεις κλπ καθώς και κάθε είδους λογισμικό που εμπεριέχεται στην ιστοσελίδα. Απαγορεύεται η αντιγραφή, δημοσίευση και αναδημοσίευση σε άλλη ιστοσελίδα, η αποστολή email οποιουδήποτε μέρους αυτής της ιστοσελίδας, η εμπορική εκμετάλλευση , η μεταποίηση, η κωδικοποίηση , φόρτωση, μετάφραση, τροποποίηση χωρίς την έγγραφη ρητή συναίνεση της photomurals4you.com. Αποτελούν επίσης πνευματική ιδιοκτησία το λογότυπο, το εμπορικό σήμα, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων, ο σχεδιασμός και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από καμιά άλλη ιστοσελίδα χωρίς την γραπτή συγκατάθεση της photomurals4you.com οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας μπορεί να επισύρει ποινικές και αστικές ποινές καθώς τα πνευματικά της δικαιώματα προστατεύονται από το ελληνικό και διεθνές δίκαιο.

Ορθή χρήση ιστοσελίδας

Η χρήση της photomurals4you.com προορίζεται για τις προσωπικές σας αγορές για την ενημέρωση, ψυχαγωγία και εκπαίδευσή σας. Ωστόσο απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή ηλεκτρονική ή έντυπη και αποτελεί παραβίαση των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων. Εμπορική χρήση της ιστοσελίδας επιτρέπεται μόνο υπό την ρητή έγγραφη συναίνεση της photomurals4you.com. Απαγορεύεται η χρήση λογισμικών προγραμμάτων για την ολική ή μερική τροποποίηση εικόνων SPIDER WEBS, BOTS , INDEXERS, ROBOTS, CRAWLERS, HARVESTERS ή οποιουδήποτε άλλου προγράμματος αυτοματοποιημένης μαζικής αντιγραφής εικόνων ή μεταφοράς υλικού με ιούς λογισμικού ή προγραμμάτων με σκοπό την βλάβη και καταστροφή προγραμμάτων , την παρενόχληση κοινωνικών αξιών και προσβολή χρηστών ηθών.

Εκτός εγγύησης

Η photomurals4you.com και το περιεχόμενό της παρέχεται «ως έχει» χωρίς να δηλώνει εγγυήσεις κανενός είδους ή ότι θα προσφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Δεν δηλώνει ότι θα είναι χωρίς σφάλματα και διακοπές ή ότι θα διορθώσει τυχών σφάλματα που θα προκύψουν από την χρήση της. Δεν είναι υπεύθυνη για τυχών ζημιές προκύψουν από ιούς ή άλλα καταστροφικά στοιχεία που μπορούν να βλάψουν τον ηλεκτρονικό σας εξοπλισμό, λογισμικό ή άλλη ιδιοκτησία σας ή παραποίηση κειμένων, εικόνων, βίντεο εξαιτίας χρήσης της ιστοσελίδας.

Όρια ευθύνης ζημιών

Η photomurals4you.com σε καμία περίπτωση δε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ειδική ή ποινική ,επιτηδευμένη ή τυχαία ή έμμεση συμπεριλαμβανομένων ζημιών από χαμένα κέρδη που έχει προκληθεί σε τρίτους από τη χρήση της ιστοσελίδας ακόμα και στην περίπτωση που έχει ενημερωθεί για τέτοια πιθανότητα. Μπορεί να απαιτήσει από εσάς αποζημίωση σε περίπτωση ζημιάς οποιασδήποτε μορφής που έχει προκληθεί από εσάς.

Αποζημίωση

Αποδέχεστε να αποζημιώσετε να υπερασπιστείτε και να προστατεύσετε την photomurals4you.com ενάντια σε οποιεσδήποτε απώλειες, ζημίες, δαπάνες και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών και δικηγορικών δαπανών) που προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση ή ισχυρισμό παραβίασης οποιασδήποτε από τις δηλώσεις ή εγγυήσεις ή υποχρεώσεις σας σύμφωνα με την ισχύουσα συμφωνία συμβολής σας . Θεωρείστε υπεύθυνος για οποιαδήποτε ειδική αποζημίωση σε περίπτωση αξιώσεων τρίτων.

Ορθή επικοινωνία με την ιστοσελίδα

Απαγορεύεται να αποστέλλετε ή να μεταδίδετε οποιοδήποτε παράνομο, απειλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, σκανδαλώδες, εμπρηστικό, πορνογραφικό ή βλάσφημο υλικό ή οποιοδήποτε υλικό που συνιστά ή ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να προκαλέσει την αστική ευθύνη, ή με οποιοδήποτε τρόπο παραβιάζεται νόμος. Η photomurals4you.com θα συνεργαστεί πλήρως με τις εκάστοτε αρχές με τη διατήρηση και την αποκάλυψη τυχόν μηνυμάτων ή ανακοινώσεων και οποιοδήποτε υλικού που είχατε με αυτή την ιστοσελίδα, αποκαλύπτοντας την ταυτότητά σας ή βοηθώντας στον εντοπισμό σας, με οποιοδήποτε εφαρμοστέο νόμο ή κανονισμό. Δεν θεωρείται εμπιστευτική και απόρρητη οποιαδήποτε επικοινωνία ή υλικό που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα ή μεταδίδεται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ,συμπεριλαμβανομένων δεδομένων, ερωτήσεων, σχόλιων ή προτάσεων. Οτιδήποτε μεταδίδετε στην ιστοσελίδα μπορεί να αναρτηθεί σε αυτήν κατά τη διακριτική ευχέρεια της photomurals4you.com και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από αυτήν για οποιοδήποτε σκοπό και χωρίς περιορισμό για αναπαραγωγή, αποκάλυψη, διαβίβαση, δημοσίευση, μετάδοση και καταχώρηση. Επίσης, η photomurals4you.com είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε ιδέες, έννοιες, τεχνογνωσία ή τεχνικές που περιέχονται σε οποιαδήποτε επικοινωνία με την ιστοσελίδα για οποιοδήποτε σκοπό και χωρίς περιορισμό για ανάπτυξη, κατασκευή και εμπορία προϊόντων, μάρκετινγκ ,χωρίς αποζημίωση και χωρίς να θεωρούνται απόρρητες. Δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για οποιεσδήποτε ενέργειες ή ανακοινώσεις από εσάς ή από οποιονδήποτε τρίτο εντός ή εκτός του παρόντος δικτυακού τόπου.

Διαδικασία καταγγελίας – ανακοίνωσης για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων

Αν πιστεύετε ότι το έργο σας έχει αντιγραφεί με τρόπο που συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε με τις ακόλουθες πληροφορίες την ιστοσελίδα μας:

  1. Μια ηλεκτρονική ή φυσική υπογραφή του προσώπου που δικαιούται να ενεργεί για λογαριασμό του ιδιοκτήτη του πνευματικού δικαιώματος
  2. Μια λεπτομερής περιγραφή του έργου πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχυρίζεστε ότι έχει παραβιαστεί
  3. Η περιγραφή του πού ακριβώς βρίσκεται στην ιστοσελίδα το υλικό το οποίο ισχυρίζεστε ότι έχει παραβιαστεί
  4. Διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας
  5. Μια δήλωση από εσάς που πιστεύετε ότι η αμφισβητούμενη χρήση δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων
  6. Μια δήλωση από εσάς, υπό την ποινή της ψευδορκίας , ότι οι ανωτέρω πληροφορίες στην ανακοίνωση σας είναι ακριβείς και ότι είστε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων ή ο εξουσιοδοτημένος να ενεργεί για λογαριασμό του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Τερματισμός

Με διακριτική ευχέρεια, η photomurals4you.com μπορεί να τροποποιήσει ή να διακόψει την ιστοσελίδα, ή να τροποποιήσει ή να τερματίσει το λογαριασμό σας ή την πρόσβασή σας στην παρούσα ιστοσελίδα, για οποιονδήποτε λόγο, με ή χωρίς ειδοποίηση προς εσάς και χωρίς ευθύνη απέναντί σας ή οποιουδήποτε τρίτου.

Σύνδεση με άλλες ιστοσελίδες

Η photomurals4you.com μπορεί να σας παραπέμψει σε άλλες ιστοσελίδες για δικιά σας διευκόλυνση οι οποίες έχουν τους δικούς τους όρους και προυποθέσεις χρήσης χωρίς να είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενό τους. Θα πρέπει πριν προβείτε στη χρήση της να διαβάσετε προσεκτικά τους δικούς τους όρους χρήσης καθώς η photomurals4you.com δεν είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια σας κατά την πλοήγησή σας σε αυτές .Η σύνδεσή σας με οποιουσδήποτε άλλους διαδικτυακούς τόπους γίνεται με δική σας ευθύνη.

Ελληνικό δίκαιο

Η ιστοσελίδα photomurals4you.com είναι σύμφωνη με τους νόμους του Ελληνικού δικαίου και όποιος κάνει χρήση της αποδέχεται και συναινεί τους Ελληνικούς νόμους. Παρά το γεγονός ότι η ιστοσελίδα δραστηριοποιείται εμπορικά διεθνώς μπορεί κάποια προιόντα ή υπηρεσίες της να μην είναι διαθέσιμα σε όλες της χώρες. Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση του απορρήτου όλων των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγονται, δεν είμαστε υπεύθυνοι για την κοινοποίηση των προσωπικών πληροφοριών που λαμβάνονται και οφείλεται σε λάθη κατά τη μετάδοση τους ή από πράξεις μη εξουσιοδοτημένων τρίτων.