Όροι Συνεργατών

Η χρήση της photomurals4you.com προυποθέτει την απόλυτη συναίνεση και πλήρη αποδοχή των νομικών όρων χρήσης της ιστοσελίδας. Η photomurals4you.com μπορεί να αναθεωρήσει και να τροποποιήσει τους όρους χρήσης περιοδικά με διακριτική ευχέρεια. Ωστόσο αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει για σχετικές τροποποιήσεις μέσα από την σελίδα της χωρίς όμως να αφορούν τις παραγγελίες που έχουν ήδη δρομολογηθεί. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν συμφωνείτε με τους όρους και την πολιτική μας περί χρήσης παρακαλούμε να μην κάνετε χρήση της ιστοσελίδας. Η χρήσης της προυποθέτει την πλήρη αποδοχή των όρων χρήσης.

Αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της photomurals4you.com όλα τα αρχικά προιόντα, τα περιεχόμενα, τα κείμενα, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, ήχοι, οπτικές διασυνδέσεις κλπ καθώς και κάθε είδους λογισμικό που εμπεριέχεται στην ιστοσελίδα. Απαγορεύεται η αντιγραφή, δημοσίευση και αναδημοσίευση σε άλλη ιστοσελίδα, η αποστολή email οποιουδήποτε μέρους αυτής της ιστοσελίδας, η εμπορική εκμετάλλευση , η μεταποίηση, η κωδικοποίηση , φόρτωση, μετάφραση, τροποποίηση χωρίς την έγγραφη ρητή συναίνεση της photomurals4you.com. Αποτελούν επίσης πνευματική ιδιοκτησία το λογότυπο, το εμπορικό σήμα, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων, ο σχεδιασμός και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από καμιά άλλη ιστοσελίδα χωρίς την γραπτή συγκατάθεση της photomurals4you.com οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας μπορεί να επισύρει ποινικές και αστικές ποινές καθώς τα πνευματικά της δικαιώματα προστατεύονται από το ελληνικό και διεθνές δίκαιο.

Άνοιγμα Λογαριασμού

Απαιτείται το άνοιγμα ενός λογαριασμού για την πώληση print on demand -εκτύπωση κατά παραγγελία. Μετά το άνοιγμα του λογαριασμού σας μπορείτε να δημιουργήσετε μια σελίδα με το προφίλ σας το οποίο περιλαμβάνει το όνομα σας, το βιογραφικό σας ,στοιχεία επικοινωνίας ,εικόνες και άλλες πληροφορίες και τα περιεχόμενα τους. Όλες αυτές οι πληροφορίες είναι σε κοινή θεά και κάθε χρήστης που επισκέπτεται την ιστοσελίδα θα μπορεί να της αναγνώσει.

Κλείσιμο λογαριασμού

Ανά πάσα στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο έχετε το δικαίωμα να κλείσετε τον λογαριασμός σας. Διαγράφονται όλες οι πληροφορίες, περιεχόμενα, εικόνες κτλ. Ακόμα και μετά τον τερματισμό του, ο λογαριασμός σας θα παραμένει σε ισχύ σύμφωνα με την ισχύουσα συμφωνία για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων σας.

Υποβολή εικόνων από (ζωγράφοι/φωτογράφοι/γραφίστες)

Με την υποβολή μιας εικόνας χορηγείται στην photomurals4you.com ένα παγκόσμιο , μη αποκλειστικό δικαίωμα για την αναπαραγωγή της εικόνας σε ταπετσαρίες τοίχου ,επεξεργασία, προσαρμογή ή τροποποίησή της για τις ανάγκες των πελατών σε δημόσια θέα με την τιμή που συμφωνήθηκε από εσάς και τη photomurals4you.com, μέχρι την διακοπή αυτής της συμφωνίας σύμφωνα με τους όρους της. Επίσης χορηγείται στη photomurals4you.com ένα παγκόσμιο μη αποκλειστικό δικαίωμα να χρησιμοποιήσει της εικόνες με το όνομα του χρήστη για προωθητικές και ενέργειες της εικόνας αλλά και του καλλιτέχνη για διαφημιστικούς σκοπούς προσέλκυσης πελατών χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε κόστους από εμάς. Το photomurals4you.com διατηρεί το δικαίωμα της αφαίρεσης εικόνας από την ιστοσελίδα. Η αφαίρεση της εικόνας γίνεται όταν παραβιάζονται οι οροί και οι προϋποθέσεις χρήσης .Επίσης η εικόνα αφαιρείται σε περίπτωση που κρίνεται ότι θα υποβάλει την photomurals4you.com σε οποιοδήποτε στέλεχος της εταιρείας σε νομικη ευθύνη.

Ιδιοκτησία εικόνας

Τα πνευματικά δικαιώματα της εικόνας παραμένουν ρητά στον καλλιτέχνη σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία. Δεν μεταβιβάζονται τα πνευματικά δικαιώματα στην photomurals4you.com.

Επιστροφές

Η photomurals4you.com χορηγεί στους πελάτες της το δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος εντός 30 ημερών με οποιαδήποτε τρόπο όπου βλέπετε στην διαδικασία επιστροφής προϊόντων.

Παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων

Η photomurals4you.com λαμβάνει μέτρα για την διαφύλαξη των πνευματικών δικαιωμάτων των συνεργατών της. Η photomurals4you.com δεν έχει καμία υποχρέωση να κινήσει καμία νομική διαδικασία εναντίων κάθε παραβάτη πνευματικών δικαιωμάτων για τις εικόνες ή έργα τέχνης. Σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία έχει το δικαίωμα και την εξουσία να λαμβάνει μέτρα για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων κάθε εικόνας ή έργου τέχνης για εμπορικούς σκοπούς. Στη photomurals4you.com προτείνουμε σε κάθε καλλιτέχνη να ορίσει και να ασφαλίσει όλες τις εικόνες και τα έργα τέχνης του στη νομοθεσία περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας ώστε να έχετε το δικαίωμα να κινηθείτε νομικά κάνοντας αγωγή για την διαφύλαξη των πνευματικών σας δικαιωμάτων .

Δελτία για φωτογραφίες και έργα τέχνης

Συμφωνείτε να παρέχετε έγκυρα και ακριβή δελτία για όλες τις φωτογραφίες και έργα τέχνης σας. Συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την δήλωση αληθών στοιχείων που αποδεικνύουν ότι οι φωτογραφίες/έργα τέχνης σας είναι πρότυπο δικό σας με πλήρη και ακριβή στοιχειά. Πρέπει να παραδίδονται ηλεκτρονικά στη photomural4you.com τα δελτία των φωτογραφιών και έργων τέχνης. Η υποβολή πλαστών, ανακριβών ή ελαττωματικά δελτίων φωτογραφιών ή έργων τέχνης είναι ουσιώδης παράβαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης και μπορεί να οδηγήσει στην άμεση διαγραφή του λογαριασμού χωρίς προειδοποίηση.

Εγγυήσεις

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι:

 1. Έχετε το πλήρες δικαίωμα να συνάψετε την συμφωνία με όλες τις υποχρεώσεις που αναφέρονται παρακάτω.
 2. Δεν έχετε καμία νομική ανικανότητα ή περιορισμούς που δεν σας επιτρέπουν τη σύναψη αυτής της συμφωνίας.
 3. Οι εικόνες ή έργα τέχνης ανήκουν πλήρως σε εσάς χωρίς περιορισμούς, ότι διαθέτεται τα πρωτότυπα έργα ή φωτογραφίες με πλήρη ικανότητα της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας σε όλες τις χώρες που νομοθετείται η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας.
 4. Εάν στις εικόνες απεικονίζεται οποιοδήποτε ανθρώπινο ομοίωμα από την οποία μπορεί να εντοπιστεί ένα άτομο, θα πρέπει να αποκτήσετε όλα τα δικαιώματα για την χρήση τέτοιων ανθρώπινων ομοιωμάτων
 5. Εάν οι εικόνες περιέχουν εμπορικά σήματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων σημάτων σχεδιασμού ή συμπερίληψη των σημάτων θα πρέπει να είναι σύμφωνες με αυτούς με γραπτή άδεια ή νομική συναίνεση για νόμιμη χρήση των εικόνων, σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
 6. Οι εικόνες δεν περιέχουν άσεμνο και δυσφημιστικό υλικό ,δεν παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου, τα δικαιώματα εμπορικού σήματος και τα δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής και της δημοσιότητας.
 7. Δεν υπάρχει καμία νομική ή διοικητική εκκρεμότητα με την εικόνα σας η όποια θα μπορούσε να επηρεάσει για την χρήση της ς ή το οποίο θα μπορούσε να βλάψει τα δικαιώματα που χορηγούνται από σας παρακάτω.
 8. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο και τις πληροφορίες που ανεβάζετε και δημοσιεύετε στη photomurals4you.com και παραχωρείτε στην photomurals4you.com μια μη αποκλειστική πλήρης παγκόσμια άδεια για να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που δημοσιεύσατε για διαφημιστικούς σκοπούς και προώθηση της photomurals4you.com. Επίσης χορηγείτε στην photomurals4you.com το παγκόσμιο δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να εμφανίζει το περιεχόμενό σας σε διαφημίσεις στο διαδίκτυο, σε απευθείας σύνδεση βίντεο, σε απευθείας σύνδεση ενημερωτικά δελτία, έντυπο υλικό μάρκετινγκ, και τηλεοπτικές διαφημίσεις για το σκοπό της προώθησης της photomurals4you.com

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι:

 1. Το περιεχόμενο που έχετε δημοσιεύσει έχει αναρτηθεί από εσάς ή από τρίτο που έχετε εξουσιοδοτήσει με τα πλήρη δικαιώματα δημοσίευσης.
 2. Το περιεχόμενό σας δεν παραβιάζει τα δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής, τα δικαιώματα δημοσιότητας, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα.
 3. Συμφωνείτε να πληρώνετε για όλα τα δικαιώματα και αμοιβές οποιουδήποτε περιεχομένου που δημοσιεύετε στην photomurals4you.com.
 4. Κατανοείτε και αποδέχεστε ότι η photomurals4you.com έχει το δικαίωμα να επανεξετάσει και να διαγράψει οποιοδήποτε περιεχόμενο, μήνυμα, εικόνα, ή προφίλ που κατά την απόλυτη κρίση της παραβιάζει αυτήν την ισχύουσα συμφωνία ή που μπορεί να είναι προσβλητικό, παράνομο ή παραβιάζει τα δικαιώματα, προκαλούν βλάβη, ή απειλούν την ασφάλεια οποιουδήποτε τρίτου.
 5. Η photomurals4you.com διατηρεί το δικαίωμα να ερευνήσει και να λάβει όλα τα κατάλληλα νομικά μέτρα με απόλυτη διακριτική ευχέρεια κατά όποιον παραβιάζει τη διάταξη αυτή, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, την απομάκρυνση της επιβλαβής ανακοίνωσης από την ιστοσελίδα.

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι:

 • Είναι προφανώς προσβλητικό και προωθεί το ρατσισμό, τη μισαλλοδοξία, το μίσος ή τη σωματική βλάβη οποιασδήποτε φύσης εναντίον κάθε ομάδας ή ατόμου
 • Παρενοχλεί ή υποστηρίζει παρενόχληση άλλου προσώπου
 • Περιλαμβάνει τη μετάδοση ανεπιθύμητης, μαζικής αλληλογραφίας ή spamming
 • Προωθεί πληροφορίες που γνωρίζετε ότι είναι ψευδείς ή παραπλανητικές ή προωθεί παράνομες δραστηριότητες ή συμπεριφορά που είναι καταχρηστική, απειλητικό, άσεμνο, δυσφημιστικό ή συκοφαντικό.
 • Προωθεί την παράνομη ή αναρμόδια αντιγραφή του έργου πνευματικής ιδιοκτησίας ενός άλλου ατόμου, όπως είναι η παροχή πειρατικών προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και συνδέσεις με αυτά, παροχή πληροφοριών για την παράκαμψη κατασκευή-εγκατεστημένο αντίγραφο-προστασία των συσκευών, ή την παροχή πειρατικής μουσικής ή συνδέσεις σε πειρατικά μουσικά αρχεία.
 • Περιέχει περιορισμούς ή κωδικούς πρόσβασης σε άλλες σελίδες ή κρυμμένες σελίδες ή εικόνες.
 • Παρέχει υλικό που είναι σεξουαλικής φύσης
 • Παρέχει εκπαιδευτικές πληροφορίες σχετικά με παράνομες δραστηριότητες, όπως η κατασκευή ή την αγορά παράνομων όπλων, παραβίαση της ιδιωτικής ζωής κάποιου, ή την παροχή ή δημιουργία ιών υπολογιστών, τους κωδικούς πρόσβασης ή προσωπικές πληροφορίες για εμπορικούς ή παράνομους σκοπούς από άλλους χρήστες.
 • Οτιδήποτε είναι άσχετο με την επιχείρηση εκτύπωσης κατά παραγγελία, των επιχειρήσεις δημοσίευσης εικόνας , ή το δηλωμένο σκοπό της photomurals4you.com. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα κατά τρόπο σύμφωνο με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Επανάληψη όρων περί πνευματικών δικαιωμάτων

Συνοψίζοντας, η photomurals4you.com απαιτεί από όλους τους χρήστες να συμμορφώνονται με τα πνευματικά δικαιώματα και όλους τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε ή να καταστήσετε διαθέσιμο οποιοδήποτε υλικό το οποίο συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε όλα τα απαραίτητα δικαιώματα για να δημοσιεύσετε και να διαθέσετε το υλικό σας προς χρήση της photomurals4you.com. Η photomurals4you.com έχει το δικαίωμα να τερματίσει την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα σε περίπτωση που σημειωθεί παραβίαση νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων με οποιοδήποτε τρόπο.

Όρια ευθύνης ζημιών

Η photomurals4you.com σε καμία περίπτωση δε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ειδική ή ποινική ,επιτηδευμένη ή τυχαία ή έμμεση συμπεριλαμβανομένων ζημιών από χαμένα κέρδη που έχει προκληθεί σε τρίτους από τη χρήση της ιστοσελίδας ακόμα και στην περίπτωση που έχει ενημερωθεί για τέτοια πιθανότητα. Μπορεί να απαιτήσει από εσάς αποζημίωση σε περίπτωση ζημιάς οποιασδήποτε μορφής που έχει προκληθεί από εσάς.

Δικαιώματα περιεχομένου photomurals4you.com

Η photomurals4you.com κατέχει όλα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των περιεχομένων της στα πρωτότυπα στοιχεία υλικά εμπορικά σήματα και άλλες ιδιόκτητες πληροφορίες της ιστοσελίδας και τον δικαιοπαρόχων της. Δεν μπορείτε να αντιγράψετε, να τροποποιήσετε, δημοσίευση, μετάδοση, διανομή, εκτέλεση, εμφάνιση, ή να πουλήσετε οποιεσδήποτε τέτοιες αποκλειστικές πληροφορίες εκτός από τις πληροφορίες που αφορούν τον δημόσιο τομέα ή για αυτές που έχει δοθεί γραπτή άδεια.