Νικητές Διαγωνισμού

Giorgos Agelis (Thessaloniki, GR)